Suunnittelijalle

Tälle sivustolle tulemme koostamaan teknisiäesitteitä, sekä asennusohjeita sitä mukaa kuin saamme niitä valmiiksi.

Usein kysytyt kysymykset

Cool Factory energiapaalut tarjoavat kaukolämpöön kytkettäviin rakennuksiin erinomaisen tavan saada energiatehokas, ympäristöystävällinen jäähdytysratkaisu. LAVI19 lattiaviilennyksen pumppu ja ohjausryhmä yhdistettynä energiakeruujärjestelmään mahdollistaa tehokkaan maasta otettavan jäähdytyksen.

1. Kuinka paljon Cool Factory energiapaalu tuottaa lämmitystehoa?
Cool Factory energiapaalusta saadaan lämmitystehoa parhaimmillaan 30 W/m. Lopullinen tehomitoitus tehdään tarjouksen yhteydessä. Paalujen pituus, määrä, maaperän koostumus, pohjaveden korkeus ja rakennuksen lämmitettävä pinta-ala vaikuttavat lopullisesti paaluista saatavaan tehoon.

Cool Factory suunnittelee ja mitoittaa järjestelmän perustuen rakennuksen energialaskelmaan, maaperätutkimukseen ja paalutussuunnitelmaan.

2. Mikä on energiapaalujen minimisyvyys?
Lämmityskäyttöön suunnatussa energiapaalujärjestelmässä voidaan suositeltavana minimisyvyytenä käyttää 10-12 metriä. Pelkästään viilennyskäyttöön suunnitellussa järjestelmässä paalusyvyys voi olla huomattavasti vähemmän.
3. Minkälaiset perustuspaalut soveltuvat energiakeräimellä aktivoitaviksi energiapaaluiksi?
Energiapaaluksi soveltuu mikä tahansa teräsputkipaalu, jonka sisähalkaisijan läpimitta on koko paalun matkalla yli 75mm. Esim. SSAB:n RR90 pienpaalu on riittävän kokoinen energiapaaluksi.
4. Onko paalun sisään asennettava keräin turvallinen?
Energiapaaluissa käytettävät keräimet ovat materiaaleiltaan laadukkaita ja kestäviä. Teräspaalun sisään asennettava ELLI energiakeräin on markkinoiden turvallisin maalämpökeräin. Lisäksi se on valmistettu happidiffuusiosuojatusta PEX putkesta. Energiakeräin muodostuu yhtenäisestä lämmönkeruuputkesta ilman hitsaus tai mekaanisia liitoksia. Tämä estää ilman pääsemisen järjestelmän sisälle ja takaa putkelle pitkän käyttöiän, joka kestää sukupolvesta toiseen.
5. Onko energiapaaluja käytetty aiemmin Suomessa?
Suomessa on energiapaalukohteita toteutettuna ja niistä on saatu erinomaisia tuloksia. Esimerkiksi Innova 2 kiinteistössä Jyväskylän Lutakossa energiapaalut puolittivat kiinteistön hiilijalanjäljen. Energiapaaluna ansiosta kiinteistö saavutti myös kansainvälisen energialuokituksen LEED platinum tason.
6. Miten energiapaaluratkaisu eroaa maalämpöratkaisuista toteutettuna porakaivolla?
Cool Factory Energiapaalut ovat ympäristöystävällisempi tapa hyödyntää maasta saatava energia verrattuna maalämpökaivon poraukseen. Esimerkiksi 150m porakaivon porauksessa syntyy 0,8 t/CO2 päästöjä. Energiapaalut vähentävät näin rakentamisen CO2 vaikutuksia ympäristölle. Samalla pohjavesien pilaantumisriski pienenee. Tämä ekologisuus tekee Cool Factory energiapaaluista myös kustannustehokkaamman ratkaisun.
7. Miten Cool Factory energiapaaluratkaisua voidaan hyödyntää kaukolämpöverkkoon kytkettävissä rakennuksissa?
Cool Factory energiapaalut tarjoavat kaukolämpöön kytkettäviin rakennuksiin erinomaisen tavan saada energiatehokas, ympäristöystävällinen jäähdytysratkaisu. COOLBOX viilennyksen pumppu ja ohjausjärjestelmä yhdistettynä energiakeruujärjestelmään mahdollistaa tehokkaan maasta otettavan jäähdytyksen.